IAC

.

Audiometrické komory

IAC m√° v√≠ce neŇĺ 60 let zkuŇ°enost√≠ s n√°vrhem a instalac√≠ audiometrick√Ĺch kabin. IAC navrhuje, vyr√°b√≠ a instaluje Ň°irokou Ňôadu vysoce kvalitn√≠ch audiometrick√Ĺch kabin s √ļtlumem okoln√≠ch hlukŇĮ mezi 35 aŇĺ 60 dB.

Nez√°visle na tom, zda je vaŇ°√≠m poŇĺadavkem pouze jednoduch√° audiometrick√° kabina do mal√© ordinace nebo komplexn√≠ kabina na klinick√©m pracoviŇ°ti, kde budete mńõŇôit vŇ°echny mysliteln√© parametry sluchu nebo pŇôidńõlovat sluchadla, IAC nab√≠z√≠ ŇôeŇ°en√≠, kter√© v√°s zcela jistńõ uspokoj√≠.

Mezi popul√°rn√≠ audiometrick√© kabiny IAC patŇô√≠:

 • Mal√° audiometrick√° kabina s√©rie 250
 • Velk√° audiometrick√° kabina s√©rie 350
 • MńõŇô√≠c√≠ kabina s√©rie 400
 • Kabina Tetra
 • Kabina pro vyŇ°etŇôen√≠ sluchu s√©rie 1200

IAC vyr√°b√≠ standardnńõ na 30 rŇĮzn√Ĺch audiometrick√Ĺch kabin, Fonika standardnńõ dod√°v√° produkty s√©rie 250 a 350.

Typick√© aplikace audiometrick√Ĺch kabin

 • Audiometrick√Ĺ screening pŇôi zamńõstnaneck√Ĺch vstupn√≠ch prohl√≠dk√°ch a periodick√Ĺch preventivn√≠ch prohl√≠dk√°ch
 • MńõŇôen√≠ kostn√≠ho veden√≠
 • V√Ĺdej sluchadel
 • Psychologick√© testy a testy chov√°n√≠
 • Logopedie

Malá audiometrická kabina série 250

Mal√° audiometrick√° kabina s√©rie 250 poskytuje Ňô√≠zen√© akustick√© prostŇôed√≠, ve kter√©m je moŇĺn√© efektivnńõ orientańćnńõ mńõŇôit sluch za rozumnou cenu.

Hlavn√≠mi pŇôednostmi kabiny s√©rie 250 jsou:

 • Vyhovuje √ļpln√Ĺm poŇĺadavkŇĮm normy EN ISO 26189
 • Je dod√°v√°na plnńõ sestavena ve formńõ kitu
 • Kabina je plnńõ mobiln√≠ a je vybavena koleńćky
 • Snadno projde vńõtŇ°inou standardn√≠ch dveŇô√≠
 • Tich√Ĺ syst√©m vńõtr√°n√≠
 • Bez√ļdrŇĺbov√© vnitŇôn√≠ LED osvńõtlen√≠
 • Formovan√° vnitŇôn√≠ lavice
 • Sklopn√Ĺ stolek pro audiometr a propojovac√≠ panel z nerezov√© oceli (pro pŇôipojen√≠ audiometru)
 • PŇôipraveno k pouŇĺit√≠ nńõkolik minut po dod√°n√≠

Velká audiometrická kabina série 350

Velk√° audiometrick√° kabina s√©rie 350 je nejnovńõjŇ°√≠ audiometrickou kabinou IAC. S vnitŇôn√≠mi rozmńõry (Ň° x h x v): 894mm x 948mm x 2000mm je s√©rie 350 zvńõtŇ°enou verz√≠ nejprod√°vanńõjŇ°√≠ IAC kabiny s√©rie 250.

Kabina s√©rie 350 je ide√°ln√≠ jak pro orientańćn√≠ mńõŇôen√≠ sluchu, ale i pro standardn√≠ vyŇ°etŇôen√≠ spojen√° s v√Ĺdejem sluchadel, kabinu je moŇĺn√© uvnitŇô dovybavit aktivn√≠mi reproduktorov√Ĺmi soustavami pro vyŇ°etŇôen√≠ ve voln√©m poli.

Hlavn√≠mi pŇôednostmi kabiny s√©rie 350 jsou:

 • NejmodernńõjŇ°√≠ v√Ĺrobek IAC
 • Dod√°van√Ĺ ve formńõ kitu
 • Vybavena koleńćky nebo tlumińći vibrac√≠
 • Prav√© nebo lev√© dveŇôe
 • Vyr√°bńõno v syst√©mu kvality EN ISO 9001/14001
 • Propojovac√≠ panel vńćetnńõ USB propojen√≠ (v√Ĺhodn√© pŇôi pouŇĺit√≠ PC audiometrŇĮ)
 • Bez√ļdrŇĺbov√© vnitŇôn√≠ LED osvńõtlen√≠
 • VnńõjŇ°√≠ √ļprava polyesterov√Ĺ pr√°Ň°kov√Ĺ n√°tńõr RAL 9001
 • Vńõtr√°n√≠

Audiometrická kabina série 400

Ňėada kabin s√©rie 400 se vyznańćuje jednoduch√Ĺmi stńõnami urńćen√© k jednor√°zov√© instalaci, pŇô√≠padnńõ s moŇĺnost√≠ pozdńõjŇ°√≠ho pŇôestńõhov√°n√≠.

Kabiny s√©rie 400 jsou tvoŇôeny z modul√°rn√≠ch panelŇĮ tlouŇ°Ň•ky 102mm a poskytuj√≠ vhodn√© prostŇôed√≠ pro √ļpln√° akustick√° vyŇ°etŇôen√≠ a v√Ĺdej sluchadel

Volitelnńõ:

 • Okno integrovan√© ve dveŇô√≠ch
 • Nouzov√© osvńõtlen√≠
 • VnitŇôn√≠ z√°suvky silov√©ho nap√°jen√≠
 • Elektrostatick√© a elektromagnetick√© st√≠nńõn√≠
 • Stavebn√≠ prvky jsou ukryty uvnitŇô panelŇĮ
 • Filtry nap√°jen√≠
 • Speci√°ln√≠ propojovac√≠ panel,v√ĹŇôezy a konektory
 • ZvńõtŇ°en√° svńõtlost dveŇô√≠ (kde je to moŇĺn√©)
 • Jednostrannńõ prŇĮhledn√° f√≥lie v oknńõ
 • Vysokofrekvenńćn√≠ fluorescentn√≠ svńõtlen√≠

Kabina Tetra

Kabiny IAC Tetra¬† jsou v Evropńõ a Americe popul√°rn√≠ volbou jiŇĺ Ňôadu desetilet√≠. Jsou ide√°ln√≠ pro vŇ°echna audiologick√° vyŇ°etŇôen√≠ a v√Ĺdej sluchadel a vhodn√© zejm√©na tam, kde jsou rozmńõry hlavn√≠m krit√©riem.

Hlavn√≠mi pŇôednostmi kabin Tetra jsou:

 • Nepravo√ļhl√Ĺ tvar, kter√Ĺ sedne do rohu a st√≠snńõn√Ĺch m√≠st
 • Vysoce kvalitn√≠ akustick√© dveŇôe
 • Akustick√© okno
 • Vestavńõn√Ĺ tich√Ĺ syst√©m vńõtr√°n√≠
 • Propojovac√≠ panel s 9 ks stereofonn√≠ch jackŇĮ 6,3mm
 • VnńõjŇ°√≠ √ļprava polyesterov√Ĺ pr√°Ň°kov√Ĺ n√°tńõr RAL 9001

Volitelnńõ:

 • Okno integrovan√© ve dveŇô√≠ch
 • Elektrostatick√© a elektromagnetick√© st√≠nńõn√≠
 • Stavebn√≠ prvky jsou ukryty uvnitŇô panelŇĮ
 • Filtry nap√°jen√≠
 • Speci√°ln√≠ propojovac√≠ panel,v√ĹŇôezy a konektory
 • Alternativn√≠ barva n√°tńõru