Path Medical

.

Sentiero – spolehlivý přístup k dětské audiometrii


Sentiero

Sentiero

Nedávné epidemiologické studie uvádějí výrazný vzrůst počtu dětských sluchových ztrát. V závislosti na použitém kritériu se počet indikovaných případů liší, avšak ukazuje se, že je významně vyšší než počet indikovaný v programu screeningu novorozenců (NHS). Zpoždění při osvojování si řeči a jazyka je jednou z nejčastějších vývojových potíží v raném dětství. Včasná detekce sluchového postižení je rozhodující pro ranou léčbu.Oproti NHS předškolní screeningový sluchový test musí poskytnout lepší frekvenčně specifické a kvantitativní informace o sluchové ztrátě.

Sentiero – výhody

Sentiero Sentiero – přenosný ruční přístroj, který nabízí fyziologické testy založené na OAE a psychoakustické testy, např. MAGIC a slovní audiometrii.

Sentiero – rychlé a spolehlivé metody pro posouzení sluchové ztráty založené na audiometrických testech a extrapolovaných výsledcích vyšetření DPOAE I/O.

Sentiero – dítě přímo pracuje s audiometrem. Vyšetření MAGIC je speciálně navrženo pro předškolní a malé školní děti. Metoda využívá obrázky zvířat, které umocňují dětskou pozornost. Dítě se během vyšetření „soustředí na hru“, čímž se snižuje  riziko chybné interpretace.

Sentiero – děti si MAGIC užívají. Různé symboly zvířat odpovídají různým frekvencím stimulu. Nejdříve dítě vybere na displeji obrázek zvířete, kterým bude spouštět akustický stimul. Pokud dítě stimul slyší, stiskne obrázek smějícího se zvířete.

Sentiero – krátká doba vyšetření. MAGIC: Bezprostředně po stisku posledního symbolu zvířete Sentiero určí sluchové prahy a zobrazí audiogram. Doba potřebná k vyšetření každého ucha je přibližně 2 minuty. DPOAE odhad prahů poskytuje frekvenčně specifické a kvantitativní informace o sluchové ztrátě během několika minut.

Sentiero – vědecky ověřeno. Nedávná studie (děti 3 až 15 let) potvrdila blízký vztah mezi sluchovými prahy získanými metodami Sentiero (MAGIC a DPOAE od had prahů) a sluchovými prahy změřenými tónovou audiometrií klinickým audiometrem.

Sentiero

>>>>>>

Stáhněte si
prospekt v PDF

<<<<<<<

Sentiero je modulární

Sentiero DPOAE odhad prahů: Odhad sluchového prahu extrapolací výsledků DPOAE I/O podává frekvenčně specifické a kvantitativní informace o sluchové ztrátě způsobené nefunkčními vnějšími vláskovými buňkami. Je to objektivní metoda. Není třeba spolupráce vyšetřovaného pacienta.

Rychlý test DPOAE podává frekvenčně specifický a rychlý přehled. Parametry testu mohou být naprogramovány tak, aby vyhověly vašim požadavkům.

TEOAE pro rychlé a důkladné prověření kochleární funkce včetně zobrazení křivek odpovědí a jejich spektra.

MAGIC (graficky interaktivní kontrola sluchu) je spolehlivou audiometrickou metodou speciálně navrženou pro malé děti.

Tónová audiometrie je stále zlatým standardem pro určení sluchové ztráty. V Sentieru je implementována podle požadavků normy EN60645-1.

Rozumění řeči v šumu (SUN) je jednou z klíčových předškolních a školních dovedností. Proto Sentiero obsahuje jednoduchý řečový test ve stylu hry, který se ovládá tak snadno, jako MAGIC.
SUN je též screeningovým testem schopnosti slyšet u dospělých. Schopnost slyšet a komunikovat je klíčová pro kvalitu života. SUN se skládá z krátkých řečových stimulů v šumu a výsledkem
je skóre správně identifikovaných stimulů. Doba vyšetření každého ucha je kratší než 1 minuta. Výsledky testu výborně korelují se standardními audiometrickými metodami.

Sentiero – vlastnosti

Přístroj:

 • Ruční bateriový s dotykovým displejem
 • Snadno ovladatelný
 • Podpora mnoha jazyků
 • Více vyšetřovacích metod
 • Konfigurovatelná nastavení a možnosti třídění
 • Databáze na nejméně 1000 testů
 • Přenos dat do PC USB portem nebo bezdrátově
 • Tisk na štítkové tiskárně nebo přes PC
 • Lehký malých rozměrů

Fyziologické metody:

 • Odhad sluchového prahu (kochleárního) od –10 dB do 50 dB HL pomocí extrapolovaných výsledků vyšetření DPOAE I/O (patentováno)
 • Optimalizovaný tvar stimulu a statistické vyhodnocení
 • Intenzity 0 až 70 dB HL, 1 až 8 kHz
 • Rychlý test DPOAE pro rychlé zjištění neporušenosti vnějších vláskových buněk
 • TEOAE pro rychlý a důkladný
  test kochleární funkce
 • Budoucí rozšíření o AEP (volitelně)
Psychoakustické testy:

 • Grafická interaktivní kontrola sluchu s vícenásobnou volbou (Multiple-Choice Auditory Graphical Interactive Check, MAGIC) a rychlý test MAGIC
 • Speciálně navržen pro děti od tří let
 • Tónový audiometr (EN60645-1)
  Frekvenční rozsah: 250 Hz až 8 kHz
 • Intenzity: -10 až 100 dB HL
  v 5 dB krocích
 • Standardní sluchátka nebo
  vložná sluchátka
 • Slovní audiometrie a test „Řeč v šumu“ (volitelně)
PATH Accessories Komfortní design sondy dovoluje její použití pro děti i dospělé. Snadno se vkládá, čistí i vyměňuje. U použitých měničů (sluchátka apod.) je vestavěná paměť s uloženými kalibračními daty.