Vyhláška 92/2012 Sb.

.

Vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení… z 15.3.2012 ukládá mimo jiné vybavit:

 • ordinace lékařů ORL:
  • tympanometrem, pokud není audioogické vyšetření smluvně zajištěno jiným zdravotnickým zařízením nebo na jiném pracovišti stejného zdravotnického zařízení
  • pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení
   nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele, zřizuje se tichá komora vybavená
   audiometrem

 • foniatrické ordinace lékařů:
  • tympanometrem
  • tichou komorou
  • klinickým audiometrem
  • zařízením pro slovní audiometrii ve volném poli, pokud jsou zkoušena a vydávána sluchadla

 • ordinace pracovního lékařství:
  • screeningovým audiometrem, pokud není vyšetření audiometrie zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele


  Pokud se poohlížíte po novém vybavení, které je v souladu s touto vyhláškou, přečtěte náš návrh řešení.