Vhodné vybavení ordinací

.

_________________________

Ordinace ORL lékaře:

 • optimální variantou pro vás je tympanometr Titan ve verzi Diagnostic. Tento přístroj umí již podstatně víc než nejobyčejnější screeningové typy. Kromě křivky poddajnosti ušního bubínku je schopen měřit i funkci Eustachovy trubice ucha s neperforovaným ušním bubínkem, ipsi i kontralaterální reflexy, a to jak prahy, tak i únavnost reflexů. Změřená data vidíte na barevném dispeji tohoto ručního přenosného přístroje. Tisk je možný na dvou druzích (volitelných) tiskáren na teplocitlivý papír. Vestavěný Bluetooth však umožňuje spolupráci s počítačem typu PC (NOAH a OtoAccess kompatibilní), který se stará o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv na běžné standardní tiskárně připojené k počítači.
 • stačí-li vám pouze základní funkce, používejte Titan ve verzi Screening. Zastane spolehlivě měření poddajnosti bubínku a základní měření ipsilaterálních reflexů. Volitelně lze v přístroji aktivovat Bluetooth rozhraní. Tisk na volitelné Bluetooth tiskárně nebo přes počítačovou tiskárnu (viz výše).
 • „ekonomickou“ variantou pro vás bude ověřený screeningový tympanometr MT10. Výsledky základního vyšetření poddajnosti a ipsilaterálních reflexů vidíte na velkém displeji ručního přístroje. Tisk je možný na volitelné tiskárně na teplocitlivý papír.

_________________________

Foniatrická ordinace:

 • optimální variantou audiometru, který vám kromě svých užitných vlastností poskytne i maximální komfort při práci, je dvoukanálový klinický audiometr Equinox + AC440. Je to vlastně „černá skříňka“ připojená k počítači typu PC USB kabelem. Všechny parametry testů, odezvu pacienta, audiogramy vidíte na obrazovce počítače (optimálně notebooku). Aplikace AC440 je NOAH a OtoAccess kompatibilní a stará se o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv/audiogramů na běžné standardní tiskárně připojené k počítači. K audiometru je možné doobjednat též řadu speciálních testů podle vašich potřeb. Preferujete-li klasické ovládání, dodáme i speciální audiometrický ovládací panel. Slova při slovní audiometrii jsou reprodukována přímo z pevného disku, odpadá tak nutnost připojení a kalibrace externího CD nebo MP3 přehrávače.
 • pro milovníky klasické konstrukce je nejvhodnější velký klinický audiometr AC40 licence E a jeho ekonomická varianta AC40 licence B. Obě varianty měří vzdušné a kostní vedení, tónovou a slovní audiometrii. Slovní sestavy jsou uloženy přímo v paměti audiometru a jsou spouštěny z jeho klávesnice. Nadprahové testy: Licence B obsahuje standardně SISI, ABLB, Stenger, Langenbeck, Hughson & Westlake a Békésy testy a vf audiometrii, Licence E má i řadu dalších, např. TEN, MLD, MF, PED (pediatrický šum) apod. Volitelně umožňují spolupráci s počítačem typu PC (licence Hybrid - NOAH a OtoAccess kompatibilní), který se stará o vyhodnocení, archivaci a tisk zpráv na běžné standardní tiskárně připojené k počítači. V úvahu připadá i některá z variant audiometru typu 2 AD629.
  • absolutně minimálním řešením je počítačový audiometr SMART 130 nebo ULTRA 130. Jedná se o audiometr třídy 2 podle ČSN EN 60645-1, která třídu 2 definuje pro klinickou práci. Audiometry jsou řízeny počítačem typu PC, pro zpracování a archivaci dat používají moderní databázi Firebird. Ovládací program je v češtině a kromě SISI a Hughson & Westlake testů počítá i % sluchové ztráty podle Fowlera. Možnost práce v síti – na jednom místě pacienta změříte, ale audiogramy si můžete prohlížet na jiném počítači. Audimetry vyšetřují vzdušným a kostním vedením a ve volném poli (cca do 80 dB, možno rozšíření o vyšší intenzity), tónovou a slovní audiometrií (slova jsou reprodukována přímo z disku řídícího počítače).
  • chcete-li měřit v audiometrické kabině ve volném poli, minimálním řešením pro vás je kabina IAC série 350. Kabina je dodávána buď jako pojízdná – vybavená kolečky nebo stacionární – s podlahou odpruženou speciálními antivibračními silentbloky. Audiometr je umístěn vně kabiny na integrovaném/sklopném stolku a se sluchátky, kostním vibrátorem, pacientským tlačítkem reproduktory volného pole a dalším příslušenstvím je propojen přes propojovací panel, který je součástí kabiny. Panel obsahuje i USB konektor, takže je vhodný pro instalaci audiometru Equinox nebo SMART 130 / ULTRA 130. Kabina splňuje požadavky normy EN ISO 26189.
  • důrazně nedoporučujeme různé protihlukové úpravy místností, v minulosti velmi populární! Tichá komora je vyhláškou 92/2012Sb. vyžadována z toho důvodu, aby nebylo audiometrické vyšetření rušeno hluky z okolí, které zkreslují hlavně měření sluchu osob s normálním sluchem nebo slabou sluchovou ztrátou.
   Protihlukové úpravy místností, tak jak byly prováděny a jak je lze stále spatřit na mnoha pracovištích, vnitřním obložením místnosti (speciální jehlany, dlaždice apod.) brání odrazům zvuků v místnosti, avšak hluky z vnějšího prostoru prakticky netlumí.
   Pokud se tedy pro tuto variantu přesto rozhodnete, požadujte od zhotovitele úprav informace o útlumu hluků z okolí, ne o útlumu hluků v místnosti.
  • pro vaši představu o tom, jakou roli hrají hluky okolí a proč je důležité je tlumit: pokud bude v okolí upravené místnosti nekdo mluvit tichou řečí (50 až 55 dB SPL) a místnost bude mít v okolí řečových kmitočtů (např. 1000 až 2000Hz) útlum hluků z okolí asi 25 dB, bude teoreticky nemožné měřit ve volném poli intenzity nižší než 25 až 30 dB SPL, protože budou přemaskovány hlukem okolí. Proto i pacient se zcela dobrým sluchem bude při vyšetření slovní audiometrie ve volném poli mít zdánlivě zhoršený sluch až o 12 dB proti normálnímu sluchu (práh 50% srozumitelnosti slov). Při tónové audiometrii vzdušným vedením platí to samé, avšak sluchátka audiometru jsou opatřena náušníky, případně ještě protihlukovými kryty, které zlepšují ochranu proti hluku okolí.

  _________________________

  Doplněk pro foniatrickou ordinaci s výdejem sluchadel:

  • zařízení pro slovní audiometrii ve volném poli se skládá ze tří částí:
   • zdroje signálu
    • v případě výše navrhovaných přístrojů audiometry Equinox a SMART 130 / ULTRA 130 jsou schopny slovní sestavy reprodukovat přímo z pevného disku řídícího počítače, zde není třeba dalšího doplňku.
    • Audiometry AC40 a AC33 potřebují připojený externí přehrávač CD nebo MP3. Pozor! Nehodí se jakýkoliv CD nebo MP3 přehrávač. Potřebujete-li poradit s konkrétním typem, obraťte se na nás.
   • zesilovače pro reproduktory
    • audiometr Equinox a AC40 má vhodný výkonový zesilovač pro reproduktory již vestavěn, AD629 mají linkový výstup, ke kterému je třeba připojit vhodný externí audiometrický zesilovač pro reproduktory volného pole nebo aktivní reproduktorové soustavy. SMART 130 / ULTRA 130 mají zesilovač, který je schopen s dodaným reproboxem vyvinout intenzitu cca 80 dB. Požadujete-li vyšší intenzitu, je nutné použít externí aktivní reproduktorové soustavy.
   • reproduktorů
    • máte-li k dispozici vestavěný nebo externí zesilovač pro reproduktory volného pole, použijete pár jakostních nízkoobjemových reproduktorových soustav. Pokud nechcete měřit tónovou audiometrii ve volném poli i na velmi hlubokých a vysokých kmitočtech, stačí i jednopásmové.
    • pokud je k dispozici pouze linkový (nevýkonný) výstup, potřebujete dvojici jakostních reproduktorových soustav s vestavěným zesilovačem. Reproduktorové soustavy pro počítač zpravidla nelze bez úprav použít.
   • samozřejmostí zůstává, že celý systém se musí kalibrovat hlukoměrem.

  _________________________

  Ordinace pracovního lékařství:

  • pokud chcete měřit vzdušné i kostní vedení, je ideální variantou audiometr AD226, dovybavený protihlukovými kryty sluchátek. Obsahuje i základní speciální testy ABLB, Stenger, SISI, z automatických testů Békésy a Hughson & Westlake.
  • máte-li rádi počítačové řešení, snadno přenosné s možností archivace dat, zvolte audiometr SMART 130 nebo ULTRA 130. Audiometry jsou řízeny počítačem typu PC, pro zpracování a archivaci dat používají moderní databázi Firebird. Ovládací program je v češtině a kromě SISI a Hughson & Westlake testů počítá i % sluchové ztráty podle Fowlera. Možnost práce v síti – na jednom místě pacienta změříte, ale audiogramy si můžete prohlížet na jiném počítači. Audimetry vyšetřují vzdušným a kostním vedením i ve volném poli (cca do 80 dB, možno rozšíření o vyšší intenzity). Sluchátka jsou opatřena protihlukovými kryty.
  • minimální variantou je AS608 / AS608e. Měří tónovou audiometrii vzdušným vedením, typ AS608e má navíc USB rozhraní (je NOAH a OtoAccess kompatibilní) a automatický test Hughson & Westlake.
  • potřebujete-li k dispozici vhodné tiché prostředí, důrazně doporučujeme použití audiometrické kabiny, vhodným řešením pro vás je kabina IAC série 250. Kabina je dodávána buď jako pojízdná – vybavená kolečky a svými rozměry projde většinou standardních dveří – vhodné pro použití v provozech, kde není k audiometrii vyčleněna zvláštní místnost. Audiometr je umístěn vně kabiny na integrovaném/sklopném stolku a se sluchátky, kostním vibrátorem a pacientským tlačítkem je propojen přes propojovací panel, který je součástí kabiny. Kabina splňuje požadavky normy EN ISO 26189.

  _______________________